Jane Damgaard

Psykoterapeut MPF


Jeg tilbyder individuel terapi til voksne der har oplevet traumatiske hændelser i barndommen eller i voksen livet.
jeg har flere års special erfaring i at arbejde med voksne der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og som plages af senfølger.

Traume
Når vi mennesker bliver ramt af overvældende følelsesmæssige oplevelser, som er for svært, at intrigere for vores nervesystem, så mestre vi den ubærelige tilstand ved at forskyde /fastfryse vores smerte ud i en del- personlighed - ud af vores sande selv. Og ofte "lever" det så sit eget "liv" man kan føle at man er ved siden af sig selv en uvirkeligheds følelse fyldt med skam og skyld.
Bliver disse følelser ikke bearbejdet og forstået  med både krop og hjerne, vil det ofte sætte sig som forskellige belastninger fysisk som psykisk, og man er i risiko for at blive mere sårbar gennerelt overfor belastninger.
At blive ramt af et traume eller chok kan hænde os alle. Hvordan hver menneske håndtere det vil være individuelt afhængig af vores personlighed og opvækstvilkår og graden af belastninger vi har været udsat for.

 

Forståelsen
 Uforløste Traumatiske oplevelser påvirker livskvalitet og vitalitet i livet. Ved nænsomt at arbejde med forståelsen af traumet fra dengang til nu hvordan det påvirker livet i dag, og undersøge hvordan man forstod oplevelsen dengang det sket , og man måske kun var et barn.
I samtalen hjælper jeg til at skabe den adskillelse til det traumatiske, så det kan blive muligt at nå til et mere helende sted,hvor der kan skabes en mere naturlig afstand til det der hændte dengang, og til at opleve og undersøge forskellen i dag. 

Jeg ser at alle umiddelbare selvdestruktive mønstre, altid er et forsøg på at hele sig selv. Jeg hjælper dig med at undersøge hvilken funktion dine symptomer kan have og derved skabe en positiv forståelse for hvad du forsøger mestre.
 

Psykoterapi
I terapien arbejder jeg med
At hjælpe dig med at forstå traumet og reaktionerne både fra det tidspunkt det hændte og fra det sted du er i dag, jeg kalder det at pendulere mellem dengang og nu. Derved får du fat i de mere sammensatte følelser fra situatationen der skete dengang til i dag. Vi arbejder  sammen med at genskabe dine sunde grænser, indrestyring, og adskillelse fra dengang og nu.

Jeg har flere års erfaring og viden som psykoterapeut i arbejdet med chok traume ramte mennesker!
Jeg hjælper dig nænsomt til, at lade fortid være fortid, og skabe forløsende kontakt til dit nu. 

Min terapeutiske tilgang er primært en psykodynamisk systemisk, analytisk og eksistentiel tilgang. jeg anvender også chok traume terapi via Chok Release metode fra Nadia Ferhat. Jeg arbejder mellem en kogniativ forståelse og en følelsesmæssig bearbejdning.

 

Du er velkommen hos
Psykoterapeut MPF Jane Damgaard
Østerbrogade 35 B 2 sal

7620 Lemvig

Åbningstider efter aftale
tlf. 29 44 51 12

Eller
Sexologisk Praksis

Marselis Boulevard 169
8000 Århus

Mail mig klik her

Jane Damgaard tlf: 29 44 51 12
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk