Jane Damgaard

Psykoterapeut MPF

Følelsesmæssige og psykiske chok traumer!
Det er muligt at slippe gamle fortællinger, og skabe kontakt til sit sunde selv med ny kraft.

 

Traume opstår når en oplevelse psykisk som fysisk har været så truende at du har følt dig magtesløs hjælpeløs og ude af stand til at reagere på situationen. Det er vigtigt at forstå at det ikke er objektive kendsgerninger som afgør, om en begivenhed er traumatisk, men din egen følelsesmæssige oplevelse af en begivenhed. Traume er en følelse der sætter sig i kroppen og i dit nervesystem.

At arbejde med sit chok/traume, kræver tillid til kontakten og nænsomhed da oplevelsen ofte sidder "fastfrosset" i kroppen og nevesystemet. Derfor er det vigtigt nænsomt at veksle eller pendulere mellem det traumatiske dengang, og dit Nu - Kraft i dag. Jeg plejer at beskrive det som at ”hvis du skulle drikke et glas gift her og nu, ville dit system nok reagere kraftigt og ude af stand til det. Men ved at tage en pipette og i små dosser, vil det kunne lade sig gøre over tid”. Sådan ser jeg også frigivelse af traumet. At veksle mellem det som har været ubærligt til at kunne tåle oplevelsen i passende dosser, så sindet ikke behøver at lukke ned og gå i forsvar.

 

Har du været igennem en traumatisk oplevelse eller lidt af gentagne traumer, kan du komme til at kæmpe med overvældende følelser, f.eks skræmmende minder som dukker op eller aktiveres af umiddelbare harmløse dagligdags begivenheder.  En følelse af konstant fare, som du ikke kan slippe. Eller traumet kan have efterladt dig med en oplevelse af at være følelsesløs, uden for verden/uvirkelig og ude af stand til at stole på andre mennesker.
Nogle mennesker kan have oplevelser som har udviklet sig til PTSD – PostTraumatic Stress Dicorder.

Barndomstraumer / tilknytnings traumer øger risikoen for fremtidige traumer. Børn der er blevet traumatiseret ser verden som et skræmmende og farligt sted. Når barndomstraumet ikke bliver løst, fortsætter denne grundlæggende følelse af frygt og hjælpeløshed ind i voksenlivet og øger risikoen for yderligere traumer, da nervesystemet er belastet.

Følelsesmæssige og psykiske symptomer på traumer:


- Chok, benægtelse eller vantro
- Vrede, irritabilitet, humørsvingninger
- Skyld, skam, selvbebrejdelse
- Sorg eller håbløshed
- Forvirring, koncentrationsbesvær
- Angst, frygt og katastrofe tanker
- Tilbagetrækning fra andre
- Følelse afbrudt eller følelsesløs

Fysiske symptomer på traumer kan være:


- Søvnløshed eller mareridt
- Bliver nemt forskrækket, hjertebanken
- Ømhed og  muskelspændinger
- Fysiske smerter 
- Træthed og koncentrationsbesvær
- lugte smag lyd forandringer
- føle forstyrrelser
- Kort lunte og opfarende adfærd
- manglende sex lyst / eller uforholdsmæssigt overdreven sex lyst (afhængighed)

Jane Damgaard tlf: 29 44 51 12
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk