Jane Damgaard

Psykoterapeut MPF

Profil

jeg hedder Jane Høgh Damgaard er født i 1969. Jeg er gift med Steen og vi har tre voksne børn og bor i Lemvig.

 

Jeg er en del af organisation KKUC hvor jeg sammen med Psykoterapeut Marianne Gutte underviser det pædagoiske peronale på Bo - og opholdsteder for unge med seksuel bekymrende adfærd støttet af midler fra Socialstyrelsen.

Jeg har været en del af det terapeutiske arbejde i organisationen Kvisten fra 2016 - til og med udgangen af 2020. Et støttecenter for kvinder og mænd der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom og som har svære senfølger af traumet. Jeg har ledet terapeutiske kvinde gruppe i Holstebro og mandegrupper i Århus. 


Tidligere 
Uddannet Psykoterapeut på Hildebrand Instituttuet en 4 årig eksamineret psykodynamisk systemisk orienteret retning, med analyse i tidlig omsorgssvigt 2014.

1 årig speciale i udsatte børn og unge fra Peter sabroe Seminaret. 2004

Uddannet Social og Sundhedsassistent 1997.

Jeg har b.la været ansat på:
Kær-huset 1992-1993 - 1997-1998 psykiatrisk døgn institution Fabjerg Lemvig
Schubertsminde 1998 -1999 børnehjem i Ringkøbing
Mølgård 2003-2007 Privat opholdssted for unge drenge 10 - 18 årige med massive  tilknytnings og relations forstyrrelser  (ansættelse under tidligere Ringkøbing amt Ulfborg Vemb kommune som konstitueret Social pædagog)
Fjaltring Friskole 2007 -2009 og 2010-2012 underviser og klasselærer funktion for børnene  0 -1- 2 kl  samt støttekontakt person for enkelt barn i sociale kompetencer / relations arbejde.

Sydafrika i 2009-2010 hvor jeg har arbejdet som frivillig sammen med min familie på et børnehjem og undervist på farm skoler.

 Ansat Social og Sundheds Assistent på Holstebro Sygehus den lukkede Psykiatrisk afd. 2012 - 2015 for psykoser og depressioner.
 ____________________________________________________________________________________

Kursus 2017-2018 CHOK RELEASE - ialt 5 moduler chok- EMDR metode- submodaliteter - healing af indre barn - Essens v/ Nadia Ferhat
Kursus 2017 - 2019 gruppeterapi med seksuelt misbrugte voksne ud fra en systemisk analytisk og oplevelsesorienteret referenceramme. Lone Lyager.
Kursus 2017 - 2019 Krop og Sanser Peter Levine's Traumeteori neuroaffektive psykoterapi og den treenige hjerne.  Peter Kofoed
Kursus 2016 Ignatius Healingcenter- arbejde med Hjerte Healing v/ Psykolog Eva Høffding.
Kursus 2016 Traumeterapi - seksuelt misbrugte voksne .  Psykoterapeut Lone Lyager

Jane Damgaard tlf: 29 44 51 12
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk