Psykoterapeut
Jane Damgaard

Profil

jeg hedder Jane Damgaard er født i 1969.
Uddannet Psykoterapeut på Hildebrand Instituttuet en 4 årig eksamineret psykodynamisk systemisk orienteret retning, med analyse i tidlig omsorgsvigt.

Frivilig fra 2016 i Kvisten støttecenter for kvinder og mænd der har været udsat for seksuelle overgreb i deres  barndom. Tilbyder gruppe terapi i Holstebro.

Ansat 2018 som Psykoterapeutisk konsulent for Kvisten i en mande gruppe for seksuelt misbrugte mænd -   Aarhus afdeling.  


Tidligere 
Uddannet Social og Sundhedsassistent 1997.
1 årig speciale i udsatte børn og unge fra Peter sabroe Seminaret. 2004Kursus 2017-2018 CHOK RELEASE - ialt 5 moduler chok- EMDR metode- submodaliteter - healing af indre barn - Essens v/ Nadia Ferhat
Kursus 2017 gruppeterapi med seksuelt misbrugte voksne ud fra en systemisk analytisk og oplevelsesorienteret referanceramme. Lone Lyager.
Kursus 2017 Krop og Sanser Peter Levine's Traumeteori neuroaffektive psykoterapi og den treenige hjerne.  Peter Kofoed

Kursus 2016 Ignatius Healingcenter- arbejde med Hjerte Healing v/ Psykolog Eva Høffding.
Kursus 2016 Traumeterapi - seksuelt misbrugte voksne .  Psykoterapeut Lone Lyager

 

Jeg har b.la været ansat på:
Psykiatrisk afd. 2012 - 2015 for psykoser og depressioner på Holstebro Sygehus.
Kær-huset 1992-1993 - 1997-1998 psykiatrisk døgn instituationion Fabjerg Lemvig
Schubertsminde 1998 -1999 børnehjem i Ringkøbing
Mølgård 2003-2007 Privat opholdsted for unge drenge 10 - 18 årige med massive  tilknytnings og relations forstyrrelser  (ansættelse under tidligere Ringkøbing amt Ulfborg Vemb kommune)
Fjaltring Friskole 2007 -2009 og 2010-2012 underviser og klasselærer funktion for børnene samlet i bhk. 1- 2 kl  samt støttekontakt person for enkelt barn i sociale kompetancer / relations arbejde.

Sydafrika i 2009-2010 hvor jeg har arbejdet som frivilig på et børnhjem og undervist på farm skoler sammen med min familie.
 

Jane Damgaard tlf: 29 44 51 12
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk