Psykoterapeut
Jane Damgaard

Terapien 

Min terapi er en psykodynamisk
og systemisk orienteret tilgang.
Hvor jeg b.la arbejder med at synliggøre
Offer - Krænker- Frelser dynamikken,
der kan komme mere markant til syne,
når man er sårbar og ramt i livet.

Er du ramt af chok?
Jeg tilbyder en terapi der også indeholder en tilgang
af en mere kropslig indgangsvinkel.
Nogle vil måske kende noget af processen og forstå det som (EMDR) -
Min metode som jeg har lært hos
Nadia Ferhat Chok release
er fyldt med energi og kærlig healing.
samtidig med den tekniske opmærksomhed med fokus
på øjnenens bevægelser samtidig med samtalen,
og dine kropslige, sanselige og følelsesmæssige reaktioner
hvor jeg hjælper dig med at lade fortid være fortid.
Og booste din egen livskraft og essens i Nuet.

Når der er blokeringer og problemer i realtioner
til sig selvog andre, kan det kun heales
gennem kærlig medfølelse for sig selv og hinanden
og forståelsefor de valg hver gør sig ud fra bedste evne.
Det kræver indsigt og nye måder at se verden på, før forandring er muligt. 

Jeg hjælper dig til at skabe nye klarer
billeder af hvem du også er,
til at understøtte dine valg for udvikling
 mod større mening og trivsel i dit liv.

Jane Damgaard tlf: 29 44 51 12
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk